Musikalliansens huvuduppdrag är att inom det offentligt stödda musikområdet erbjuda en ny anställningsform som minskar skillnaderna mellan tillsvidareanställning och frilansverksamhet. Musikalliansen stödjer även frilansande musiker genom kompetensutveckling, seminarier och samarbeten med andra aktörer på musikområdet. Musikalliansen ägs av Svensk Scenkonst, Svenska Musikerförbundet, Symf, Teaterförbundet och Trygghetsrådet TRS. Verksamheten finansieras med statligt bidrag via Statens Kulturråd.

Musikalliansen rekryterar
Vi genomför en anställningsomgång mellan den 17 oktober och den 25 november 2016. All information samt ansökningssida finns på http://rekrytering.musikalliansen.org
Ansökan sker helt elektroniskt. Frågor gällande anställningen kan ställas till Alathea Evans (rekryteringshandläggare).
Tel: 08-402 28 55 månd-torsd 9.00-15.00. Mail: rekrytering@musikalliansen.org