Musikalliansens huvuduppgift är att vara arbetsgivare för frilansande musiker. Musikalliansen stödjer även det fria musiklivet genom kompetensutveckling, seminarier, öppna samtal och samarbeten med andra aktörer på musikområdet. Musikalliansen bedrivs i bolagsform och ägs av Svensk Scenkonst, Svenska Musikerförbundet, Symf, Teaterförbundet och Trygghetsrådet TRS. Verksamheten finansieras med statligt anslag via Statens Kulturråd.

Att söka kulturstöd - workshop 4 juni

Publiceringsdatum: 
2015-04-17
tors, 2015-06-04
4 juni klockan 13.00 - 15.00. Musikalliansen bjuder på en lättare lunch från kl 12.15!
Hörsalen STIM-huset Hornsgatan 103

Att söka offentligt kulturstöd 
- en handfast workshop med Ragnar Berthling

För frilansmusiker och musikgrupper

Workshopen handlar inte om specifika stöd utan syftar till att ge en allmän förståelse av att:

Anmälan görs till info@musikalliansen.org senast den 31 maj.