Musikalliansens huvuduppgift är att vara arbetsgivare för frilansande musiker. Musikalliansen stödjer även det fria musiklivet genom kompetensutveckling, seminarier, öppna samtal och samarbeten med andra aktörer på musikområdet. Musikalliansen bedrivs i bolagsform och ägs av Svensk Scenkonst, Svenska Musikerförbundet, Symf, Teaterförbundet och Trygghetsrådet TRS. Verksamheten finansieras med statligt anslag via Statens Kulturråd.

Ansökan om anställning i Musikalliansen sker mellan 16 februari och 27 mars 2015. Läs mer under Anställning

Direkt till ansökningssidan